Se indholdet
Producentansvar

Genvind din Opel

Vores tilbagekøbsprogram vedrørende udtjente biler

 

Når din Opel er udtjent, modtager vi den uden beregning til skrotning. Vi sikrer således en gratis, certificeret og miljørigtig ophugning af din bil, når tiden kommer.
Læs mere på De Danske Bilimportøres hjemmeside og få samtidig videre adgang til skrotningsordningens hjemmeside.

 

 

Genbrug til gavn for miljøet

Fordi miljøet er så vigtigt for os, øger vi effektiviteten af vores genbrugsprocedurer ved fra starten at producere produkter, der er designet til at være bæredygtige.

Opels bæredygtighedsstrategi er en vigtig del af vores produktdesign, og dermed også en del af vores produktansvar. Det har både til formål at reducere den mængde affald, der produceres i forbindelse med fremstillingen af bilen, og også reducere mængden af affald, når bilen er udtjent. Opels bæredygtighedsstrategi er vores forpligtelse til at beskytte miljøet og bevarelsen af sparsomme materialer og energiressourcer.

Genbrugsorienteret design

Med henblik på genanvendelse, er vores strategi er baseret på to principper:

 • Bæredygtigt design
 • Udvikling og iværksættelse af ’materialecyklusser' inden for bilfremstillingen:

Integreret produktansvar   


Udvikling

 • Genbrugsorienteret design
 • Livscyklusvurderinger
 • Ingen brug af kritiske materialer


Produktion

 • Brug af genanvendelsesmaterialer
   

Brug

 • Bortskaffelse hos forhandleren (affaldshåndtering)
 • Reservedele


Genindvinding

 • Genindvinding af biler
 • Fjernelse af forurening for forbehandling
 • ELV-direktiv

   
Læs mere Vis mindre
For at tage højde for disse målsætninger i et produkts udviklingsfase skal alle designteams inden for Opel følge retningslinjerne for ’Genbrugelighed/Genindvindelighed’. Målet er at hjælpe Opel’s ingeniører og leverandører med at udvikle biler og komponenter med indbygget genbrugelighed. Processen hjælper også ingeniører med at analysere dele, komponenter og biler med hensyn til genbrugelighed og genindvindelighed – dvs. hvor nemt delene kan genbruges, når de er udtjente.

Elementer i produktion til genanvendelse  

 

 • Recycling oriented material selection
 • Design for depollution
 • Konstruktion til adskillelse

Opel har en lang tradition for brug af genbrugsmaterialer. Mere end 130 kunststofmaterialer til genbrug er specificeret og godkendt til brug i produktionen.

I sammenligning med nye materialer skal genbrugsmaterialer opfylde de samme tekniske specifikationer og blive produceret til en lavere pris. Hvor disse to kriterier bliver opfyldt, bliver genbrugsmaterialer foretrukket, men kvalitet bliver aldrig kompromitteret. Vores genbrugsteam arbejder intenst på at bibeholde det høje kvalitetsniveau både hvad angår udseende og overflade samt mekanisk og kemisk holdbarhed sammen med funktionsdygtighed.

Det er sådan, at vores genbrugsmaterialer nu har en så høj standard og kvalitet, at de kan anvendes til synlige dele såvel som til indvendige dele i vores biler.

Anvendelse af genbrugsmaterialer

De fremhævede dele kan laves af genanvendelsesmaterialer (Eksempel Insignia)

Genanvendelseskoncept

1. Levering

Den sidste ihændehaver leverer den udtjente bil godkendt autoophugger / genbrugsvirksomhed. Når autoophuggeren / genbrugsvirksomheden har kontrolleret bilen, udsteder han den nødvendige skrotningsattest.

2. Forbehandling og fjernelse af forurening

Først fjernes batteriet og airbaggene kobles fra. Derefter fjernes alle brændstoffer samt andre driftsmidler fra bilen. Dette omfatter bl.a. olie, gearolie, bremsevæske samt kølemidler fra airconditionanlægget.

3. Skrotning

I næste skridt demonteres komponenter og systemet, så de kan sælges som brugte dele eller bruges som grundlag for renoverede dele. Hvis det er rentabelt, fjernes materialer som fx plast eller glas og bruges til genbrug.

4. Opbevaring

Miljøskadelige materialer indsamles for at blive sendt til specialiserede genvindingsfirmaer, hvor de genvindes eller bortskaffes.

5. Fragmenteringsanlæg

De forbehandlede karosserier leveres til et fragmenteringsanlæg, der skiller den udtjente bil i smådele og sorterer delene i forskellige fragmenter til videre genbrug eller genvinding.

6. Efterfragmenteringsteknologi

De adskilte materialefragmenter fra fragmenteringsanlægget bearbejdes yderligere med forskellige teknologier (magnet, hvirvelstrøm, flotation) for at få de materialefragmenter frem, der kan bruges som et værdifuldt råmateriale.

7. Genbrug/genvinding/deponering

Materialefragmenter fra fragmenteringsanlægget og anlæggene derefter kan genbruges (fx metaller og plast) eller anvendes i cementindustrien. I denne proces kan 95 % af bilen genbruges, og det giver væsentligt mindre affald til deponi.

Genvind din Opel

Vores tilbagekøbsprogram vedrørende udtjente biler

Når din Opel er udtjent, modtager vi den uden beregning til skrotning. Vi sikrer således en gratis, certificeret og miljørigtig ophugning af din bil, når tiden kommer.
Læs mere på De Danske Bilimportøres hjemmeside og få samtidig videre adgang til skrotningsordningens hjemmeside.