Hvad er WLTP?

HVAD ER WLTP-NORMEN? EURO 6 OG RDE


For at fastslå en bils brændstofforbrug, og om hvorvidt den overholder de fastsatte grænser for emissionsudledning, gennemgår alle biler en standardiseret testprocedure. Siden 1. september 2017 er nye biler i hele EU blevet typegodkendt ved brug af WLTP-normen. Den erstatter den traditionelle NEDC-norm, som har været brugt siden 1992. Offentliggørelsen af værdierne fra den ny testmetode (WLTP) er et lovkrav fra 1. september 2018. På denne side finder du den vigtigste information om WLTP og hvordan den adskiller sig fra NEDC samt information om EURO 6d-TEMP-standarden, og hvordan den relaterer sig til "Real Drive Emissions Procedure (RDE).

Siden 1. september 2017 bliver udvalgte nye biler typegodkendt ved brug af WLTP-normen, hvilket er en ny og mere realistisk testmetode til fastsættelse af brændstofforbrug og CO2-udslip.

WLTP-normen WLTP ("Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure") adresserer vigtig kritik af NEDC ("New European Driving Cycle"). Navnlig svarer køreprofilen i den nye kørecyklus bedre til kørsel i dagligdagen, og bliver ikke kun målt for et specifik modelniveau, men tager også hensyn til påvirkningen af ekstraudstyr.

Grundet mere relaistiske testforhold er brændstofforbrug og CO2-udslip, målt under WLTP, i mange tilfælde højere end dem, der tidligere er målt under NEDC. En bils daglige brændstofforbrug afhænger meget af den individuelle brugerprofil, og hvor den bliver kørt: i byen, på landeveje eller motorveje. Disse forskelle bliver i højere grad taget i betragtning med WLTP-normen. I stedet for kun at beregne værdier før kørsel i byer, på motorveje og blandet kørsel” (som fastlagt i EU-direktiverne 715/2007 og 692/2008,) på basis af en mere teoretisk køreprofil, giver WLTP fire forskellige individuelle tal for forskellige prædefinerede køreprofiler (lav, mellem, høj og ekstra høj), der er baseret på statistiske undersøgelser og analysen af brugerprofiler samt gennemsnit. WLTP kørecyklussen er desuden langt mere dynamisk end NEDC og afspejler højere accelerationer, en højere gennemsnitshastighed og en højere maksimumshastighed.

Det er dog stadig et lovkrav at offentliggøre brændstofforbrug og udledningsværdier i henhold til NEDC. Disse værdier bliver tilbageregnet fra WLTP-værdierne.

  1. WLTP VS. NEDC.

Mere realistiske forbrugstal.

"The Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure (WLTP) blev introduceret d. 1. september 2017. Et år senere blev det den obligatoriske testnorm for alle passagerbiler og afløser derfor den forhenværende testnorm, NEDC. Selvom det stadig er en laboratorietest, blev WLTP introduceret med formålet om at give forbrugerne en bedre indikation af brændstofforbruget ved normal dagligdagskørsel og dermed give mere gennemsigtighed.

WLTP inkluderer bl.a.:

  • Mere realistisk køredynamik og udendørstemperatur
  • Længere testdistancer
  • Højere gennemsnits- og maksimum hastighed
  • Kortere stop
  • Hyppigere nedbremsning og acceleration

Ekstraudstyr har også en indflydelse på værdierne, der er fastsat med WLTP-normen.

HVAD er wltp-normen

Hvad er WLTP?

WLTP-testen består af flere faser, som består af hverdagskørsel fra bilister over hele verden. Sammenlignet med NEDC er den mere dynamisk, har færre stopfaser og højere maks. hastigheder over længere perioder for at afspejle dagligdagskørsel.

Hver motor- og gearkassekombination testes med både det mest økonomiske og det mest brændstofkrævende udstyr. Selvom introduktionen af WLTP har resulteret i en stigning af det offentliggjorte brændstofforbrug og CO2-udslip er de nu tættere på det realistiske dagligdagsforbrug og udslip.

EURO 6 og rde.

Hverdagstesten.

Under de nye emissionsstandarder, Euro 6d-TEMP, skal bilers udsledningsværdier i fremtiden måles under strengere testforhold. Dette betyder at grænseværdierne for nitrogenoxider (NOx) og partikeludledning ikke kun skal være i overensstemmelse med den nye WLTP-norms laboratorietest med også verificeres gennem hverdagstesten.

Derfor kræver RDE-testproceduren (Real Driving Emissions) ikke en fastsat kørecyklus; distance, acceleration, udendørstemperatur, vindforhold og trafikforhold kan frit vælges indenfor givne statistiske begrænsninger.