WLTP Driving Fuel Consumption

Opel fører an: Fra nu kan du finde forbrugsdata, der er baseret på den fremtidige WLTP-norm (Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure). Fra efteråret 2018 er det et lovkrav at fremvise forbrugstal baseret på WLTP-normen. Sammenlignet med den aktuelle, obligatoriske NEDC-norm (New European Driving Cycle), afspejler WLTP mere realistiske forbrugstal, så brugeren får et mere realistisk tal for brændstofforbruget i virkelighedens verden. 

 

Derfor gør vi det allerede nu nemmere for kunderne at estimere det daglige brændstofforbrug på deres Opel. Den første bil, der er brændstofmålt er Astra, og flere kommer til i løbet af året. 

 
LÆS MERE

Lær mere om WLTP-kørecyklus.

Dine fordele.

WLTP NEDC
Starttemperatur 14°C 20-30°C
Cyklustid 30 min 20 min
Stoptid
13% 25%
Cykluslængde Gennemsnit: 46,6km/h
Maks: 131km/h
Gennemsnit: 34km/h
Maks: 121km/h
Hastighed

Gennemsnit: 7kW

Maks: 47kW

Gennemsnit:

Maks: 34kW

Ekstraudstyr, tilbehør og airconditions indflydelse Ekstraudstyr og tilbehør tages i betragtning ift. vægt, aerodynamik og bilens elekstriske systemer (ikke vægt i øjeblikket). Ingen aircondition. Ikke taget i betragtning på nuværende tidspunkt

Mere realistiske forbrugstal.

For bedre at afspejle de nye betingelser er testparametrene blevet omdefineret i "Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure" (WLTP).

 

De tager nu hensyn til:

 • Mere realistisk køredynamik og udendørstemperaturer
 • Længere testdistancer
 • Højere gennemsnitlige og maksimale hastigheder
 • Kortere stop
 • Hyppigere bremsning og acceleration

Hvad er WLTP-normen?

WLTP-kørecyklus

WLTP-kørecyklussen består er flere faser, som er baseret på hverdagskørsel fra bilister over hele verden.

 

Mens den nuværende NEDC giver tal for kørsel i by, på landeveje og motorveje, baseret på en teoretiske køreprofil, anvender WLTP "virkelige" køreprofiler fra en global statistisk undersøgelse. WLTP-normen er inddelt i fire dele med forskellige gennemsnitshastigheder: lav, mellem, høj og ekstrem høj. Hver del indeholder flere kørefaser, stop, acceleration og bremsning, osv., der repræsenterer dagligdagens køreprofiler. Hver motor-/gearkassekombination bliver testet med både det mest økonomiske og det mest brændstofkrævende udstyr.

 

Opel er på nuværende tidspunkt i gang med at teste hver model i modelprogrammet i henhold til WLTP-normen. De offentliggjorte værdier definerer et interval fra det laveste til det højeste forbrug for hver motor-/gearkassekombination. Det giver en god indikation af det forventede daglige forbrug for hver model.

 

Bemærk: Værdierne, baseret på WLTP-normen, er fastlagt med en standardiseret, prædefineret kørecyklus på et rullefelt.

LÆS MERE VIS MINDRE
 • WLTP-kørecyklus

  WLTP-kørecyklussen består er flere faser, som er baseret på hverdagskørsel fra bilister over hele verden.

   

  Mens den nuværende NEDC giver tal for kørsel i by, på landeveje og motorveje, baseret på en teoretiske køreprofil, anvender WLTP "virkelige" køreprofiler fra en global statistisk undersøgelse. WLTP-normen er inddelt i fire dele med forskellige gennemsnitshastigheder: lav, mellem, høj og ekstrem høj. Hver del indeholder flere kørefaser, stop, acceleration og bremsning, osv., der repræsenterer dagligdagens køreprofiler. Hver motor-/gearkassekombination bliver testet med både det mest økonomiske og det mest brændstofkrævende udstyr.

   

  Opel er på nuværende tidspunkt i gang med at teste hver model i modelprogrammet i henhold til WLTP-normen. De offentliggjorte værdier definerer et interval fra det laveste til det højeste forbrug for hver motor-/gearkassekombination. Det giver en god indikation af det forventede daglige forbrug for hver model.

   

  Bemærk: Værdierne, baseret på WLTP-normen, er fastlagt med en standardiseret, prædefineret kørecyklus på et rullefelt.

Tips til brændstofbesparelse.

Gør det nemt at spare brændstof.

Faktorer som bilens design og vejrforholdene kan have en indflydelse på brændstofforbruget, som du ikke kan kontrollere. Men var du klar over, at du kan påvirke op til 1/3 af dit brændstofforbrug?
 • Gør det nemt at spare brændstof.

  Faktorer som bilens design og vejrforholdene kan have en indflydelse på brændstofforbruget, som du ikke kan kontrollere. Men var du klar over, at du kan påvirke op til 1/3 af dit brændstofforbrug?

Spørgsmål til de nye forbrugsværdier.

Hvorfor er NEDC forældet?

NEDC (New European Driving Cycle) blev introduceret i 1992, men både biler, veje og køreadfærd har ændret sig siden. NEDC er en kunstig laboratorietest og har udelukkende til formål at sammenligne forskellige biler, ikke at afspejle normalt brændstofforbrug. Det betyder, at faktisk forbrug ofte afviger meget fra NEDC-informationen. Hovedårsagerne er:

 

 • Den teoretiske køreprofil svarer ikke til virkelighedens køreprofiler.
 • Utilstrækkelig acceleration.
 • For mange stopfaser.
 • Rummer ikke højere hastigheder, f.eks. på motorveje. Det fastlægger gennemsnitsfarten for lavt.
 • Gearskiftepunkter er bredt defineret af gearkassetype., dvs. at de er de samme for alle biler med manuel gearkasse.
 • Ekstraudstyr bliver ikke taget i betragtning.

Hvad måler NEDC?

NEDC har været juridisk bindende for alle biler siden 1992. NEDC baserer sig på en noget teoretisk køreprofil og består af to dele: I de første 13 minutter simulerer den kørsel i tæt trafik i byer med mange stop-og-kør faser. Den anden del svarer til motorvejskørsel med en maksimal hastighed på 120 km/t.

Hvad er de fire dele i WLTP?

For at fastlægge forbrugsværdierne mere realistisk baserer WLTP Driving Cycle sig på en global statistisk undersøgelse af virkelige køreprofiler. Dette omfatter fire dele med forskellige gennemsnitshastigheder, der generelt er repræsentative for bilister over hele verden: lav, medium, høj og ekstra høj. Hver fase omfatter forskellige mængder og grader af acceleration, bremsning, stop, osv., der afspejler køresituationer i dagligdagen.

Hvad er forskellen mellem NEDC og WLTP?

Siden introduktionen af NEDC i 1992 har biler og kørestil ændret sig betydeligt. WLTP-testparametrene er blevet omdefineret for at afspejle mere realistiske forhold. De omfatter nu:

 

 • Længere cyklustider (30 min. kontra 20 min.)
 • Kortere stoptider (13% kontra 25%)
 • Længere afstande (ca. 23 km kontra 11 km)
 • Højere hastigheder (maks. 130 km/t kontra 120 km/t)
 • Næsten 50% højere gennemsnitshastigheder
 • Højere maksimal acceleration og flere accelerationsfaser
 • Cirka 20-30% højere kørekraft, baseret på mere dynamiske køresituationer
 • Mere realistisk fastlæggelse af køremodstand til tests af brændstofforbrug
 • Hensyntagen til ekstraudstyr i bilen


Værdier fra WLTP er sammenlignelige over hele verden, mens NEDC-værdierne kun er gyldige i Europa.