DATABESKYTTELSES- OG COOKIES-POLITIK

Denne hjemmeside drives af Opel Danmark A/S ("Opel") som controller, og hosting udføres af vores IT-leverandør General Motors Holdings LLC (Michigan, USA). Alle øvrige mindre hjemmesider, der drives Opel Danmark A/S, hostes i Europa af vores IT-leverandør MRM (Frankfurt am Main, Tyskland). Det registrerede hjemsted for Opel Danmark A/S er beliggende i Danmark på adressen Bredevej 2A, 2830 Virum.

 

Du bedes læse denne politik omhyggeligt, før du bruger hjemmesiden, idet politikken beskriver, hvordan vi behandler personoplysninger og anvender cookies. Ved at bruge denne hjemmeside bekræfter du, at du accepterer denne politik.

1. Typer af data, der behandles / links til andre hjemmesider

Opel ønsker at beskytte dine personoplysninger. Vi indsamler og behandler forskellige typer personoplysninger via denne hjemmeside, herunder:

 

 • Oplysninger, som du udleverer til os, når du registrerer dig samt anmoder om og gør brug af vores ydelser og vores hjemmeside, eksempelvis navn, adresse og e-mailadresse samt billedfiler, som du uploader som bruger.
 • Oplysninger, som vi skal bruge, når du anmelder et problem med vores hjemmeside.
 • Oplysninger, der indsamles ved hjælp af cookies.

 

Se mere herom i afsnit 2.

 

Denne hjemmeside kan endvidere indeholde links til andre Opel-hjemmesider, til hjemmesider tilhørende Opels partnere, autoriserede værksteder eller andre tilknyttede selskaber eller til sociale medier. Hvis du klikker på et sådant link til en anden Opel-hjemmeside eller til en hjemmeside tilhørende en tredjemand, skal du være opmærksom på, at disse hjemmesider har deres egne databeskyttelsespolitikker. Når du bruger sådanne hjemmesider, anbefaler vi, at du tjekker deres databeskyttelsespolitikker.

 

Denne hjemmeside kan også indeholde iFrames med indhold fra andre Opel-hjemmesider eller fra hjemmesider tilhørende tredjemand. Opel er ikke ansvarlig for indhold fra tredjemand i sådanne iFrames. Ansvaret for de oplysninger, der præsenteres i iFrames, påhviler udelukkende ejerne af de pågældende sider. Opel har ingen kontrol med og bærer intet ansvar for indholdet fra sådanne uafhængige sider og leverer udelukkende dette eksterne indhold for at gøre det enklere for de besøgende. Som følge heraf kan du, når du besøger en side med et sådant indhold, blive præsenteret for cookies fra disse tredjemandshjemmesider. Opel har ingen kontrol med disse cookies. Du bedes tjekke den pågældende tredjemands databeskyttelsespolitik for yderligere oplysninger.

 

Vi gør venligst opmærksom på, at Opel ikke kan påtage sig noget ansvar for hjemmesider tilhørende tredjemand.

2. Indsamling og brug af personlige- og ikke-personlige oplysninger

Dine personoplysninger vil til brug for administration og opfyldelse af dine anmodninger samt - eventuelt - til brug for individuelle markedsføringstiltag og markedsundersøgelser blive behandlet af os og af Opel Automobile GmbH (Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim am Main, Tyskland) som dataansvarlige.

Databehandlingen er baseret på persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra a), såfremt du giver samtykke til behandlingen, og/eller på persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b) i tilfælde af online-anmodninger.   

Som dataansvarlige behandler vi dine personoplysninger som følger: 

Oplysninger

 

(Obligatoriske oplysninger er mærket med en *)

 

Identifikations- og kontaktoplysninger: 

 • Kontaktoplysninger: Køn, indledende hilsen*, fornavn* , efternavn*, gade*, postnummer, by, telefonnummer, e-mailadresse*
  • At opfylde din(e) anmodning(er) - anmodning om prøvekørsel, anmodning om tilbud, anmodning om service, anmodning om nyhedsbrev, generelle forespørgsler.

 

Afhængig af arten af din anmodning kan yderligere oplysningstyper være obligatoriske:

 • Information om model af interesse: model, karosseri, udstyrsniveau, motorisering
  • At opfylde din anmodning om prøvekørsel og om et tilbud
 • Faktiske køretøjsoplysninger: Stelnummer (VIN-nummer eller "Vehicle Identification Number"), nummerplade for faktisk køretøj, første registreringsdato, kilometerstand, dato/tidspunkt for aflevering af køretøj, dato/tidspunkt for afhentning, Servicetype*, Lånebil, foretrukken kontaktmetode
  • At opfylde din anmodning om service
 • Individuelle kommentarer, anmodningstype*
  • At opfylde din anmodning om service eller din generelle forespørgsel
 • Finansieringsoplysninger: Løbetid / dato for finansiering, forudbetaling, evt. kreditforsikring
  • At opfylde din anmodning om et tilbud på en brugt bil
 • Valgt Opel Partner
  • At opfylde din anmodning om prøvekørsel, anmodning om et tilbud (ny eller brugt bil) eller anmodning om service

 

Erhvervskundeoplysninger:

 • Størrelse på flåde, flådens struktur (passagerbil eller erhvervskøretøj), ansvar (brugeren eller udvælgeren), oplysninger hvis Opel-køretøjer allerede benyttes i flåden
  • At opfylde din generelle forespørgsel vedrørende kundeydelser, finansieringsydelser, Opel-produkter og virksomhedsrelaterede emner

 

Oplysninger ved eventuel accept af markedsføring:

 • Indledende hilsen, fornavn*, efternavn*, e-mailadresse*, telefonnummer samt lignende oplysninger, som du udleverer (som led i / i forbindelse med dine anmodninger - se oplysninger i pkt. 1 a - e)
  • Kundeservice: F.eks. invitationer til begivenheder, oplysninger om (tekniske) opdateringer vedrørende mit køretøj/et køretøj af interesse eller eventuelle køretøjsrelaterede ydelser, underretning om tidspunkter for vedligeholdelse/syn/service eller assistance i tilfælde af motorstop.
  • Kundeoplysninger: Kontaktoplysninger til brug for f.eks. meddelelser vedrørende nye og brugte køretøjer, finansierings- og leasingtilbud, service-, syns- og værkstedstilbud eller kvalitetsforbedringstiltag i relation til mit køretøj.
  • Annoncering: Individuel eller personorienteret annoncering vedrørende tilbud, produkter og ydelser.
  • Kundetilfredshedsanalyser: Kontakt efter køb / service, f.eks. vedrørende tilfredshed med mit køretøj eller de leverede ydelser.

 

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies:

 • Der henvises til afsnit 7 for yderligere oplysninger

 

De dataelementer, der er mærket med en * ovenfor i pkt. 1-4, er obligatoriske og nødvendige for at opfylde din anmodning. Du er derfor forpligtet til at afgive disse oplysninger. Såfremt du ikke afgiver disse oplysninger, kan vi ikke opfylde din anmodning.

 

Afhængig af din adfærd som bruger, når du browser på vores hjemmeside, vil der evt. kunne blive vist en pop-op, der tilbyder dig en prøvekørsel eller en værdikupon til den model, du er interesseret i. Der henvises til afsnit 7 for yderligere oplysninger om cookies.

 

Dine personoplysninger, der er anført i afsnit 1, opbevares i tre år efter kontraktens afslutning. Personoplysninger, der er anført ovenfor i afsnit 3, opbevares til ovennævnte formål i yderligere tre år efter den sidste kontakt med Opel.

 

Modtagere

 

Vi deler dine personoplysninger med følgende modtagere til følgende formål:

 

Oplysninger / Formål / Modtager(e)

 

Identifikations- og kontaktoplysninger:

 • I relation til: Oplysninger om model af interesse, Oplysninger om faktisk køretøj, Individuelle bemærkninger, Finansieringsoplysninger, Valgt Opel Partner
  • At opfylde anmodninger fra faktiske/potentielle kunder, Kundeservice, Kundeoplysninger, Annoncering, Kundetilfredshedsanalyser
   • Vi og Opel Automobile GmbH deler dine personoplysninger med de respektive hyrede databehandlere (leverandører af IT-tjenester, markedsundersøgelser og markedsføringsydelser) med det formål at understøtte administrationen af de nævnte formål. Særligt deler vi dine personoplysninger med følgende tjenesteudbydere: 
   • MRM McCann GmbH Großer Hasenpfad 44 60598 Frankfurt Tyskland 
   • Conteam Below GmbH Am Brand 41 55116 Mainz Tyskland 
   • Hvis relevant deler vi dine personoplysninger med din respektive valgte Opel Partner. 
   • Vi deler endvidere dine personoplysninger med den respektive IT-tjenesteudbyder (GM Holdings LLC, Michigan, USA), som befinder sig uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og dermed i et land, der ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Der foreligger ingen afgørelse fra EU-Kommissionens side om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, men der er etableret fornødne garantier, hvilket i dette tilfælde vil sige EU's standardkontraktbestemmelser. For at få en kopi bedes du sende en e-mail til privacyrights@opel.com.

 

Erhvervskundeoplysninger:

 • I relation til: Oplysninger om model af interesse, Oplysninger om faktisk køretøj, Individuelle bemærkninger, Finansieringsoplysninger, Valgt Opel Partner
  • At opfylde anmodninger fra faktiske/potentielle kunder, Kundeservice, Kundeoplysninger, Annoncering, Kundetilfredshedsanalyser
   • Vi og Opel Automobile GmbH deler dine personoplysninger med de respektive hyrede databehandlere (leverandører af IT-tjenester, markedsundersøgelser og markedsføringsydelser) med det formål at understøtte administrationen af de nævnte formål. Særligt deler vi dine personoplysninger med følgende tjenesteudbydere: 
   • MRM McCann GmbH Großer Hasenpfad 44 60598 Frankfurt Tyskland 
   • Conteam Below GmbH Am Brand 41 55116 Mainz Tyskland 
   • Hvis relevant deler vi dine personoplysninger med din respektive valgte Opel Partner. 
   • Vi deler endvidere dine personoplysninger med den respektive IT-tjenesteudbyder (GM Holdings LLC, Michigan, USA), som befinder sig uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og dermed i et land, der ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Der foreligger ingen afgørelse fra EU-Kommissionens side om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, men der er etableret fornødne garantier, hvilket i dette tilfælde vil sige EU's standardkontraktbestemmelser. For at få en kopi bedes du sende en e-mail til privacyrights@opel.com.

 

Oplysninger ved eventuel accept af markedsføring:

 • I relation til: Oplysninger om model af interesse, Oplysninger om faktisk køretøj, Individuelle bemærkninger, Finansieringsoplysninger, Valgt Opel Partner
  • At opfylde anmodninger fra faktiske/potentielle kunder, Kundeservice, Kundeoplysninger, Annoncering, Kundetilfredshedsanalyser
   • Vi og Opel Automobile GmbH deler dine personoplysninger med de respektive hyrede databehandlere (leverandører af IT-tjenester, markedsundersøgelser og markedsføringsydelser) med det formål at understøtte administrationen af de nævnte formål. Særligt deler vi dine personoplysninger med følgende tjenesteudbydere: 
   • MRM McCann GmbH Großer Hasenpfad 44 60598 Frankfurt Tyskland 
   • Conteam Below GmbH Am Brand 41 55116 Mainz Tyskland 
   • Hvis relevant deler vi dine personoplysninger med din respektive valgte Opel Partner. 
   • Vi deler endvidere dine personoplysninger med den respektive IT-tjenesteudbyder (GM Holdings LLC, Michigan, USA), som befinder sig uden for det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og dermed i et land, der ikke har et tilstrækkeligt databeskyttelsesniveau. Der foreligger ingen afgørelse fra EU-Kommissionens side om tilstrækkeligheden af beskyttelsesniveauet, men der er etableret fornødne garantier, hvilket i dette tilfælde vil sige EU's standardkontraktbestemmelser. For at få en kopi bedes du sende en e-mail til privacyrights@opel.com.

3. Brug af cookies

På denne hjemmeside samt i vores e-mail-system, online-ydelser, reklamer og interaktive applikationer anvender vi "cookies" til optimering af vores ydelser.

 

Hvad er en "cookie"?

 

En "cookie" er en lille fil, typisk med bogstaver og tal, som vi via vores webserver sender til din browsers cookie-fil på din PC's harddisk. Det primære formål med en cookie er at gøre det muligt for vores webserver at præsentere brugeren for specialtilpassede hjemmesider, der gør oplevelsen i forbindelse med besøget på Opels hjemmeside mere personlig, og som bedre lever op til brugerens individuelle behov.

 

Nogle cookies er vigtige for funktionaliteten af denne hjemmeside og aktiveres automatisk, når hjemmesiden besøges af brugerne.  Nogle cookies gør det muligt for os at levere de ydelser og funktioner til brugerne, som bedst passer til deres behov, og at tilpasse vores ydelser til brugerne, således at hjemmesiden arbejder hurtigere.

 

Hvilke typer cookies benyttes på denne hjemmeside?

 

Opel Danmark A/S kan benytte tre typer cookies på denne hjemmeside:

 

Cookies opdeles i følgende kategorier:

 

 • Essentielle cookies
 • Performance-cookies
 • Persistente cookies

 

Essentielle-cookies

 

Essentielle cookies gør det muligt for vores brugere at navigere på hjemmesiden og benytte dens funktionaliteter. Uden disse cookies kan man ikke benytte tjenester som eksempelvis konfigurering af køretøj, lokalisering af forhandlere samt kontaktformularer. 

 

Vi anvender essentielle cookies til følgende:

 

 • at sikre, at hjemmesiden fungerer, og at funktionerne eksekveres korrekt, og
 • at gøre det muligt for dig at gemme dine valg ved brug af funktionen til konfigurering af køretøj og
 • at gøre det muligt for dig at planlægge ruten til nærmeste forhandler i funktionen til lokalisering af forhandler.

 

Performance-cookies

 

Performance-cookies indsamler oplysninger om, hvordan brugerne bruger vores hjemmeside. De hjælper os med at forbedre funktionaliteten af vores hjemmeside, at se, hvilke områder der er af størst interesse for vores kunder, samt at lære mere om effektiviteten af vores reklamekampagner. Alt dette hjælper os med at tilbyde vores brugere de ydelser og funktioner, der bedst lever op til deres behov.

 

Vi anvender performance-cookies til følgende:

 

 • at udarbejde statistikker for, hvordan vores hjemmeside anvendes,
 • at se, hvor effektive vores reklamekampagner er, og
 • at evaluere ikke-personrelateret brugeradfærd og dermed forbedre vores hjemmeside.

 

Nogle af disse performance-cookies leveres af autoriseret tredjemand, men vi tillader ikke, at cookies anvendes til andre formål end ovennævnte.

 

Persistente-cookies

 

Såkaldte "persistente cookies" lagres på brugerens computer eller enhed ind imellem browser-sessionerne. Disse cookies anvendes til at huske indstillingerne eller præferencerne samt til at forbedre brugen af hjemmesiden ved næste besøg.  Nogle af disse cookies leveres af autoriseret tredjemand.

 

Vi anvender persistente cookies til følgende:

 

 • at levere tilbud på [indsæt navn på lokal hjemmeside], som vi mener kan være af interesse for vores brugere,
 • at forsyne vores medie- og reklamepartnere med oplysninger om dit besøg, så de kan levere målrettede reklamer,
 • at dele oplysninger med partnere, der tilbyder en tjeneste på vores hjemmeside. Oplysningerne deles kun med henblik på at tilbyde en tjeneste, et produkt eller en funktion (f.eks. farvevalg i forbindelse med konfigurering af køretøj) og anvendes ikke til andre formål.

 

Nogle af de persistente cookies leveres af autoriseret tredjemand, men vi tillader ikke, at cookies anvendes til andre formål end ovennævnte.

4. Web-beacons og pixels

Denne hjemmeside indeholder web-beacons (også kaldet "pixel tags"). En web-beacon  er ofte et transparent grafisk billede, normalt ikke større end 1 pixel x 1 pixel, som placeres på en hjemmeside eller i en e-mail, og som benyttes til at overvåge online-adfærden hos den bruger, der besøger hjemmesiden eller sender e-mailen. Web-beacons anvendes af tredjemandsteknologier (på denne hjemmeside dem fra Adobe Analytics) til at overvåge brugernes aktivitet på vores hjemmeside. De gør det muligt at spore, hvilken computer der tilgik en bestemt hjemmeside hvornår og hvorfra (land/by).

5. Sporing og analyse

Med henblik på løbende at kunne optimere sin markedskommunikation anvender Opel det analytiske software "Adobe Analytics" fra Adobe Inc., der muliggør sporing af online-adfærd med hensyn til tidspunkt, geografisk lokation og brug af denne hjemmeside. Disse oplysninger indsamles via sporingspixels og/eller cookies. De oplysninger, der indsamles via sporingspixels og/eller cookies, er anonyme og vil ikke blive knyttet til personoplysninger. Alle de oplysninger, der er nødvendige til denne analyse, lagres på servere tilhørende Adobe Systems Incorporated i London, UK.  Opel videregiver ikke oplysningerne til tredjemand til deres uafhængige brug.  Hvis du ikke er enig i analyserne, kan du sige fra her: http://www.adobe.com/privacy/opt-out.html

6. Re-targeting

Ved at bruge re-targeting cookies kan vi gøre vores tilbud mere interessante for vores brugere. Re-targeting cookies lagres på internet-brugerens computer eller enhed under browser-sessionerne.  Disse gør det muligt at annoncere for Opels produkter på vores partneres hjemmesider og på sociale medier over for brugere, der har vist interesse for Opels produkter. 

 

Indrykningen af disse annoncer sker fuldstændig anonymt baseret på en cookie-teknologi. Ingen personoplysninger (såsom IP-adresse eller lignende) bliver lagret, og ingen brugerprofiler bliver kombineret med dine personoplysninger.

 

Derudover vil ingen brugerrelaterede oplysninger om dig blive kommunikeret til nogen partner eller socialt medie. Annonceringen sker også helt anonymt.

 

Du har til enhver tid mulighed for at deaktivere brugen af re-targeting cookies ved at klikke på følgende link: http://www.turn.com/privacy/opt-out-of-the-turn-platform

7. Cookies, som bruges af os

I dette afsnit vil vi informere dig om de cookies, som vi bruger på vores hjemmeside. Hvis du ikke kan acceptere indstillingerne for de enkelte cookies, kan du deaktivere de enkelte cookies ved at klikke på cookiens navn. Hvis der for nogle af de nævnte cookies ikke er noget direkte link til deaktivering, kan du begrænse brugen af cookies i dine browser-indstillinger, se pkt. 8.

Cookies på vores desktop-hjemmeside

 

Denne information gemmes i en pseudonymiseret form for at målrette digitale annonceringsbudskaber og brugeroplevelsen specifikt til dine præferencer.

 

Cookie: Ad Pepper Media

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: disse online annonce scorings-cookies viper dig relevant onlineannoncering baserat på det, du har set og klikket på, samt sider på vores hjemmeside, du har besøgt.

UdbyderAd Pepper Media    

 

Cookie:  AddThis

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: disse online annonce scorings-cookies viper dig relevant onlineannoncering baserat på det, du har set og klikket på, samt sider på vores hjemmeside, du har besøgt.

Udbyder:  AddThis    

 

Cookie:  Adspirit

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: disse online annonce scorings-cookies viper dig relevant onlineannoncering baserat på det, du har set og klikket på, samt sider på vores hjemmeside, du har besøgt.

UdbyderAdspirit    

 

Cookie:  redvertisment

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: disse online annonce scorings-cookies viper dig relevant onlineannoncering baserat på det, du har set og klikket på, samt sider på vores hjemmeside, du har besøgt.

Udbyderredvertisment    

 

Cookie:  AppNexus

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: disse online annonce scorings-cookies viper dig relevant onlineannoncering baserat på det, du har set og klikket på, samt sider på vores hjemmeside, du har besøgt.

UdbyderAppNexus    

 

Cookie:  Facebook

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: disse online annonce scorings-cookies viper dig relevant onlineannoncering baserat på det, du har set og klikket på, samt sider på vores hjemmeside, du har besøgt.

UdbyderFacebook    

 

Cookie:  Atlas

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: disse online annonce scorings-cookies viper dig relevant onlineannoncering baserat på det, du har set og klikket på, samt sider på vores hjemmeside, du har besøgt.

UdbyderAtlas    

 

Cookie:  Amazon Associates

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: disse online annonce scorings-cookies viper dig relevant onlineannoncering baserat på det, du har set og klikket på, samt sider på vores hjemmeside, du har besøgt.

UdbyderAmazon Associates    

 

Cookie:  Microsoft Advertising

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: disse online annonce scorings-cookies viper dig relevant onlineannoncering baserat på det, du har set og klikket på, samt sider på vores hjemmeside, du har besøgt.

UdbyderMicrosoft Advertising    

 

Cookie:  Turn

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: disse online annonce scorings-cookies viper dig relevant onlineannoncering baserat på det, du har set og klikket på, samt sider på vores hjemmeside, du har besøgt.

UdbyderTurn    

 

Cookie:  Eloqua

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: disse online annonce scorings-cookies viper dig relevant onlineannoncering baserat på det, du har set og klikket på, samt sider på vores hjemmeside, du har besøgt.

UdbyderEloqua    

 

Cookie:  SMART AdServer

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: disse online annonce scorings-cookies viper dig relevant onlineannoncering baserat på det, du har set og klikket på, samt sider på vores hjemmeside, du har besøgt.

UdbyderSMART AdServer    

 

Cookie:  Doubleclick

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: disse online annonce scorings-cookies viper dig relevant onlineannoncering baserat på det, du har set og klikket på, samt sider på vores hjemmeside, du har besøgt.

UdbyderDoubleclick    

 

Cookie:  IntelliAd

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: disse online annonce scorings-cookies viper dig relevant onlineannoncering baserat på det, du har set og klikket på, samt sider på vores hjemmeside, du har besøgt.

UdbyderIntelliAd    

 

Cookie: Google AdWords

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: Denne information gemmes i en pseudonymiseret form for at målrette digitale annonceringsbudskaber og brugeroplevelsen specifikt til dine præferencer.

Udbyderhttps://www.google.com/policies/privacy/

 

Cookie: Google DoubleClick

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: Denne information gemmes i en pseudonymiseret form for at målrette digitale annonceringsbudskaber og brugeroplevelsen specifikt til dine præferencer.

Udbyderhttps://www.google.com/policies/privacy/

 

Cookie: Facebook Pixel

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: Denne information gemmes i en pseudonymiseret form for at målrette digitale annonceringsbudskaber og brugeroplevelsen specifikt til dine præferencer.

Udbyderhttps://www.facebook.com/policies/cookies/

 

Cookie: Bing

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: Denne information gemmes i en pseudonymiseret form for at målrette digitale annonceringsbudskaber og brugeroplevelsen specifikt til dine præferencer.

Udbyderhttps://privacy.microsoft.com/en-us/privacystatement

 

Cookie: Twitter

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: Denne information gemmes i en pseudonymiseret form for at målrette digitale annonceringsbudskaber og brugeroplevelsen specifikt til dine præferencer.

Udbyderhttps://help.twitter.com/en/rules-and-policies/twitter-cookies

 

Cookie: LinkedIn

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: Denne information gemmes i en pseudonymiseret form for at målrette digitale annonceringsbudskaber og brugeroplevelsen specifikt til dine præferencer.

Udbyderhttps://www.linkedin.com/legal/cookie-policy

 

Cookie: Signal

Oplysninger indsamlet ved hjælp af cookies: De anvendte cookies gemmer oplysninger om de sider du har besøgt på vores hjemmeside. Derudover hvilke reklamekampagner du har været eksponeret for eller klikket på.

Formål: Denne information gemmes i en pseudonymiseret form for at målrette digitale annonceringsbudskaber og brugeroplevelsen specifikt til dine præferencer.

Udbyderhttps://www.signal.co/privacy-policy/

 

- - -

 

Cookie: Signal (Email: contact@brighttag.com)

Formål: Disse cookies bruges til at tælle besøgende på vores hjemmeside og til at måle, hvordan hjemmesiden bruges.

 

Cookie: Adobe Analytics

Formål: Disse cookies bruges til at tælle besøgende på vores hjemmeside og til at måle, hvordan hjemmesiden bruges.

 

CookieeDX

Formål: Disse cookies bruges til at tælle besøgende på vores hjemmeside og til at måle, hvordan hjemmesiden bruges.

 

CookieDecibelinsight

Formål: Disse cookies bruges til at tælle besøgende på vores hjemmeside og til at måle, hvordan hjemmesiden bruges.

 

- - -

 

CookieCelebrus

Formål: Disse cookies bruges til at undersøge brugen af vores hjemmeside til optimering formål.

 

CookieForeSee

Formål: Disse cookies bruges til at undersøge brugen af vores hjemmeside til optimering formål.

 

CookieIperception

Formål: Disse cookies bruges til at undersøge brugen af vores hjemmeside til optimering formål.

 

CookieQualtrics

Formål: Disse cookies bruges til at undersøge brugen af vores hjemmeside til optimering formål.

 

CookieTest &Target

Formål: Disse cookies bruges til at undersøge brugen af vores hjemmeside til optimering formål.

 

CookieDemdex | Adobe Audience Manager

Formål: Disse cookies bruges til at undersøge brugen af vores hjemmeside til optimering formål.

 

- - -

 

CookiePsyma

Formål: Disse cookies sikrer, at onlineundersøgelser, som du allerede har afsluttet eller nægtet, ikke vises igen.

 

- - -

 

Cookie: IgnitionOne (Email: privacy@ignitionone.com)

Formål: Disse cookies bruges til at undersøge brugen af vores hjemmeside for at vise kuponprogrammer for bestemte brugsmønstre.

 

- - -

 

Cookie: AIC_SESSIONID

Formål: Disse cookies bruges kun, når du bruger Chat-funktionen.

 

Cookie: AIC_BAYEUX_BROWSER

Formål: Disse cookies bruges kun, når du bruger Chat-funktionen.

 

Cookie: AVAYA_IC_WEBADMIN_COOKIE

Formål: Disse cookies bruges kun, når du bruger Chat-funktionen.

 

Cookie: aicEscStartURL

Formål: Disse cookies bruges kun, når du bruger Chat-funktionen.

 

Cookie: chat_escalate

Formål: Disse cookies bruges kun, når du bruger Chat-funktionen.

 

Cookie: DW + Tenant Name

Formål: Disse cookies bruges kun, når du bruger Chat-funktionen.

 

Cookie: JSESSIONID

Formål: Disse cookies bruges kun, når du bruger Chat-funktionen.

Cookies på vores mobil-hjemmeside

 

Cookie: FITSID

Formål: Denne cookie identificerer en bruger i en anonym form. Den indeholder oplysninger om brugerens personlige indstillinger på hjemmesiden (sprog, søgekriterier, konfigureret model osv.) Og gemmer bestemte interaktionssekvenser for at sikre fleksibel navigation og navigation mellem individuelle sider.

 

- - -

 

Cookie: lgin

Formål: Disse cookies gemmer oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores mobilwebsite og hjælper os med at udvikle vores mobilwebsite gradvis i overensstemmelse med dine interesser.

 

Cookie: lastUrl

Formål: Disse cookies gemmer oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores mobilwebsite og hjælper os med at udvikle vores mobilwebsite gradvis i overensstemmelse med dine interesser.

 

Cookie: s*

Formål: Disse cookies gemmer oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores mobilwebsite og hjælper os med at udvikle vores mobilwebsite gradvis i overensstemmelse med dine interesser.

 

Cookie: s_cpc

Formål: Disse cookies gemmer oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores mobilwebsite og hjælper os med at udvikle vores mobilwebsite gradvis i overensstemmelse med dine interesser.

 

Cookie: s_evar_34

Formål: Disse cookies gemmer oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores mobilwebsite og hjælper os med at udvikle vores mobilwebsite gradvis i overensstemmelse med dine interesser.

 

Cookie: s_evar_35

Formål: Disse cookies gemmer oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores mobilwebsite og hjælper os med at udvikle vores mobilwebsite gradvis i overensstemmelse med dine interesser.

 

Cookie: s_fid

Formål: Disse cookies gemmer oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores mobilwebsite og hjælper os med at udvikle vores mobilwebsite gradvis i overensstemmelse med dine interesser.

 

Cookie: s_getval_2

Formål: Disse cookies gemmer oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores mobilwebsite og hjælper os med at udvikle vores mobilwebsite gradvis i overensstemmelse med dine interesser.

 

Cookie: s_ria

Formål: Disse cookies gemmer oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores mobilwebsite og hjælper os med at udvikle vores mobilwebsite gradvis i overensstemmelse med dine interesser.

 

Cookie: s_sq

Formål: Disse cookies gemmer oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores mobilwebsite og hjælper os med at udvikle vores mobilwebsite gradvis i overensstemmelse med dine interesser.

 

Cookie: s_sv_sid

Formål: Disse cookies gemmer oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores mobilwebsite og hjælper os med at udvikle vores mobilwebsite gradvis i overensstemmelse med dine interesser.

 

Cookie: s_vi

Formål: Disse cookies gemmer oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores mobilwebsite og hjælper os med at udvikle vores mobilwebsite gradvis i overensstemmelse med dine interesser.

 

Cookie: s_invisit

Formål: Disse cookies gemmer oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores mobilwebsite og hjælper os med at udvikle vores mobilwebsite gradvis i overensstemmelse med dine interesser.

 

Cookie: s_nr

Formål: Disse cookies gemmer oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores mobilwebsite og hjælper os med at udvikle vores mobilwebsite gradvis i overensstemmelse med dine interesser.

 

Cookie: s_vnum

Formål: Disse cookies gemmer oplysninger om, hvordan besøgende bruger vores mobilwebsite og hjælper os med at udvikle vores mobilwebsite gradvis i overensstemmelse med dine interesser.

 

- - -

 

Cookie: S_cc

Formål: Denne cookie angiver, at cookies er aktiveret i din browser.

 

- - -

 

Cookie: Signal (Email: contact@brighttag.com)

Formål: Disse cookies bruges til at tælle de besøgende på vores hjemmeside og til at måle, hvordan hjemmesiden bruges.

 

Cookie: Adobe Analytics

Formål: Disse cookies bruges til at tælle de besøgende på vores hjemmeside og til at måle, hvordan hjemmesiden bruges.

 

Cookie: Pk_id

Formål: Disse cookies bruges til at tælle de besøgende på vores hjemmeside og til at måle, hvordan hjemmesiden bruges.

 

Cookie: Pk_ses

Formål: Disse cookies bruges til at tælle de besøgende på vores hjemmeside og til at måle, hvordan hjemmesiden bruges.

 

- - -

 

Cookie: ForeSee (Email: Privacy@ForeSee.com)

Formål: Disse cookies bruges til at undersøge brugen af vores hjemmeside til optimeringsformål.

 

- - -

 

Cookie: Psyma 

Formål: Denne cookie sikrer, at onlineundersøgelser, som du allerede har afsluttet eller nægtet, ikke vises igen.

 

- - -

 

Cookie: Fitreferrer / Original referrer

Formål: Denne cookie indeholder den webadresse, som brugeren kom til på mobilwebstedet. Denne cookie er nødvendig til sporing.

 

- - -

 

Cookie: fitdetection

Formål: Denne cookie bruges til at indsamle oplysninger, der er vigtige for behandlingen af softwaren FIT, der bruges til mobilwebstedet (https://developer.sevenval.com/docs/)

8. Aktivering og deaktivering af cookies og lignende teknologier

I hjælpemenuen i internet-browserens menubjælke kan brugerne se:

 • hvordan man forhindrer accept af nye cookies i browseren;
 • hvordan man indstiller browseren til at give besked, når der modtages en ny cookie;
 • hvordan man helt deaktiverer cookies.

 

Hvis cookies deaktiveres, vil meget af indholdet på www.opel.dk også blive deaktiveret, f.eks. vil lokalisering af forhandler, konfigurering af køretøj samt bruger-relevante tilbud måske ikke blive vist korrekt. For at undgå dette anbefaler vi, at cookies er aktiveret. 

 

Der er mange online-publikationer om cookies, såfremt du ønsker at læse mere om disse. Se for eksempel: http://www.allaboutcookies.org

9. Interaktion med sociale medier

Kundeservice og assistance via sociale medier

 

Du kan også kontakte Opel Danmark A/S via vores sociale medier. Hvis du f.eks. sender os en besked eller laver et opslag om noget på et af vores sociale medier, vil vi kunne bruge oplysningerne i din besked eller dit opslag til at følge op over for dig vedrørende det pågældende emne via det af dig anvendte sociale medie. For at kunne give dig den ønskede hjælp vil vi måske bede dig om at sende os yderligere oplysninger via en direkte eller privat besked såsom nærmere oplysninger om emnet, navn, e-mail, VIN-nummer, telefon, lokation (by/land) og/eller køretøjet fabrikat, model og årgang. De oplysninger, du giver os, vil ikke blive anvendt til direkte markedsføring. Markedsundersøgelser til brug for forbedring af ydelser og produkter vil kun blive gennemført på grundlag af aggregerede (anonymiserede) data.

 

Du bedes i dit opslag eller din besked undgå at medtage følsomme oplysninger (som f.eks. oplysninger om race eller etnisk oprindelse, politisk, religiøs eller filosofisk overbevisning eller helbredstilstand). Vær opmærksom på, at hvis du laver et opslag på et offentligt socialt medie, vil enhver kunne få adgang til at læse det.

 

Links til sociale medier / plugins til sociale medier

 

Vores hjemmeside indeholder links til sociale netværk.

 

For at beskytte dine personoplysninger, når du besøger vores hjemmesider, anvender vi ikke sociale plugins. I stedet er der indlejret HTML-links på vores hjemmeside, der gør det muligt nemt at dele informationer på sociale medier. Indlejringen af disse links forhindrer, at der etableres en direkte forbindelse til de forskellige sociale mediers netværksservere, når man åbner en side fra vores hjemmeside. Når man klikker på en af knapperne, åbnes der et browser-vindue, der dirigerer brugeren hen til den pågældende tjenesteudbyders hjemmeside, hvor man (efter at have logget ind) f.eks. kan trykke på "Synes godt om" eller "Del".

 

Såfremt du ønsker yderligere oplysninger om formålet med og omfanget af databehandlingen og den videre brug af dine personoplysninger hos den pågældende tjenesteudbyderen og på dennes hjemmeside samt om dine rettigheder og mulighederne for at beskytte dine personoplysninger, henvises du til den pågældende tjenesteudbyders information om databeskyttelse.

 

Facebook: http://www.facebook.com/policy.php

Twitter: https://twitter.com/privacy

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388

You Tube: https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/

LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/impressum

11. Ændringer i Databeskyttelsespolitikken

Alle fremtidige ændringer i vores Databeskyttelsespolitik vil blive slået op på denne hjemmeside. Du bør derfor jævnligt gennemgå dokumenterne for ændringer i Databeskyttelsespolitikken.

12. Kontakt os

Opel Danmark A/S, Bredevej 2A, 2830 Virum, Danmark

 

E-mail: kunde.service.dk@opel.com

 

Telefon: +45 39 97 85 00

 

Version: marts 2018

 

Se vores Juridiske Meddelelse for de fulde oplysninger om selskabet.