EN GRØNNERE TILGANG TIL BILPRODUKTION.

Genbrug til gavn for miljøet.

Fordi miljøet er så vigtigt for os, øger vi effektiviteten af vores genbrugsprocedurer ved fra starten at producere produkter, der er designet til at være bæredygtige.

Opels bæredygtighedsstrategi er en vigtig del af vores produktdesign, og dermed også en del af vores produktansvar. Det har både til formål at reducere den mængde affald, der produceres i forbindelse med fremstillingen af bilen, og også reducere mængden af affald, når bilen er udtjent. Opels bæredygtighedsstrategi er vores forpligtelse til at beskytte miljøet og bevarelsen af sparsomme materialer og energiressourcer.

Vi gør genanvendelse nemmere.

Med henblik på genanvendelse, er vores strategi er baseret på to principper:

 • Bæredygtigt design
 • Udvikling og iværksættelse af ’materialecyklusser' inden for bilfremstillingen:

Vi gør genanvendelse nemmere

Integreret produktansvar 

 • Genbrugsorienteret design
 • Livscyklusvurderinger
 • Ingen brug af kritiske materialer

Produktion

 • Brug af genanvendelsesmaterialer

Brug

 • Bortskaffelse hos forhandleren (affaldshåndtering)
 • Reservedele

Genindvinding

 • Genindvinding af biler
 • Fjernelse af forurening for forbehandling
 • ELV-direktiv

 

 

 

For at tage højde for disse målsætninger i et produkts udviklingsfase skal alle designteams inden for Opel følge retningslinjerne for ’Genbrugelighed/Genindvindelighed’. Målet er at hjælpe Opel’s ingeniører og leverandører med at udvikle biler og komponenter med indbygget genbrugelighed. Processen hjælper også ingeniører med at analysere dele, komponenter og biler med hensyn til genbrugelighed og genindvindelighed – dvs. hvor nemt delene kan genbruges, når de er udtjente.

 

Elementer i produktion til genanvendelseElementer i genanvendelse

 • Recycling oriented material selection
 • Design for depollution
 • Konstruktion til adskillelse

Opel har en lang tradition for brug af genbrugsmaterialer. Mere end 130 kunststofmaterialer til genbrug er specificeret og godkendt til brug i produktionen.

I sammenligning med nye materialer skal genbrugsmaterialer opfylde de samme tekniske specifikationer og blive produceret til en lavere pris. Hvor disse to kriterier bliver opfyldt, bliver genbrugsmaterialer foretrukket, men kvalitet bliver aldrig kompromitteret. Vores genbrugsteam arbejder intenst på at bibeholde det høje kvalitetsniveau både hvad angår udseende og overflade samt mekanisk og kemisk holdbarhed sammen med funktionsdygtighed.

Det er sådan, at vores genbrugsmaterialer nu har en så høj standard og kvalitet, at de kan anvendes til synlige dele såvel som til indvendige dele i vores biler.

 

 

 

 

Opel Insignia: Anvendelse af genbrugsmaterialerGenbrugsmaterialer

 • De fremhævede dele kan laves af genanvendelsesmaterialer (Eksempel Insignia)

 

 

Levering

Den sidste ihændehaver leverer den udtjente bil godkendt autoophugger / genbrugsvirksomhed. Når autoophuggeren / genbrugsvirksomheden har kontrolleret bilen, udsteder han den nødvendige skrotningsattest.

Forbehandling og fjernelse af forurening

Først fjernes batteriet og airbaggene kobles fra. Derefter fjernes alle brændstoffer samt andre driftsmidler fra bilen. Dette omfatter bl.a. olie, gearolie, bremsevæske samt kølemidler fra airconditionanlægget.

Skrotning

I næste skridt demonteres komponenter og systemet, så de kan sælges som brugte dele eller bruges som grundlag for renoverede dele. Hvis det er rentabelt, fjernes materialer som fx plast eller glas og bruges til genbrug.

Opbevaring

Miljøskadelige materialer indsamles for at blive sendt til specialiserede genvindingsfirmaer, hvor de genvindes eller bortskaffes.

Fragmenteringsanlæg

De forbehandlede karosserier leveres til et fragmenteringsanlæg, der skiller den udtjente bil i smådele og sorterer delene i forskellige fragmenter til videre genbrug eller genvinding.

Efterfragmenteringsteknologi

De adskilte materialefragmenter fra fragmenteringsanlægget bearbejdes yderligere med forskellige teknologier (magnet, hvirvelstrøm, flotation) for at få de materialefragmenter frem, der kan bruges som et værdifuldt råmateriale.

Genbrug/genvinding/deponering

Materialefragmenter fra fragmenteringsanlægget og anlæggene derefter kan genbruges (fx metaller og plast) eller anvendes i cementindustrien. I denne proces kan 95 % af bilen genbruges, og det giver væsentligt mindre affald til deponi.

GENANVEND DIN OPEL


Gennem vores genanvendelsesnetværk.
Vi har altid gjort vores bedste for at være miljøbevidste, men nu er genanvendelse ikke et valg, det er et lovkrav. Fra juni 2006 har ELV-regulativet været gældende i Irland. Et genanvendelsesinitiativ, der stiller krav til at produktionsvirksomheder nedsætter deres andel af spildmateriale igennem produktionsprocessen og ved slutningen af en bils levetid.

Fra januar 2007 kan alle Opel-biler returneres af deres ejer til en af Opels samarbejdspartnere i vores returnetværk for udtjente biler. Dette er en gratis service under visse omstændigheder.

Vi vil gerne sikre os, at din udtjente Opel bliver genbrugt på en miljøbevidst måde. Derfor opfylder alle vores genbrugssanlæg alle lovens krav og er godkendt af uafhængige eksperter i henhold til loven om udtjente biler. Hvert af disse anlæg er desuden kontrolleret af vores genbrugseksperter. Opfyldelsen af Opels stærke krav kan sikres i alle disse virksomheder.

Den gratis returnering af din udtjente Opel er kun gyldig hvis:
Bilen har op til 9 sæder eller er en let varevogn på op til 3,5 tons.
Der må ikke mangle vigtige dele eller komponenter.
Bilen må ikke indeholde affald, der ikke vedrører bilen.
Bilens originale papirer afleveres sammen med bilen.

Når du har afleveret din gamle bil, giver autoophuggeren / genbrugsvirksomheden dig en Skrotningsattest, som du skal bruge til den sidste afmelding. Senere vil autoophuggeren sørge for miljøvenlig genbrug og bortskaffelse af din bil.

Find din nærmeste Opel-partner:

www.au2genbrug.dk

www.refero.dk

Vi sikrer en gratis, certificeret og miljørigtig ophugning af din bil, når tiden nærmer sig. 

Læs mere på: http://www.bilimp.dk/Producentansvar