HVOR FINDER JEG ADBLUE?

FIND ADBLUE HVAD ER OPELS BLUEINJECTION-TEKNOLOGI? DINE FORDELE FAQ

HVAD ER OPELS BLUEINJECTION-TEKNOLOGI?

DET DER GAVNER MILJØET, GAVNER DIG.

Ofte stillede spørgsmål om blueinjection og adblue.

AdBlue® (dieseludstødningsvæske) er et uskadeligt stof. AdBlue ® er ikke farligt, da det hverken er antændeligt eller eksplosivt. Det består af 32,5% urea og 67,5% vand.
Da AdBlue ® hovedsageligt består af vand, fryser det ved -11 °C (en 32,5% koncentration er det laveste frysepunkt for en ureavandopløsning), så for at få bilen til at køre under alle forhold, er AdBlue ® -tankene forsynet med varme, der optør tilstrækkelig væske til indsprøjtning i udstødningen.

SCR står for selektiv katalytisk reduktion og er en teknologi, der mindsker mængderne af kvælstofilter (NOx) fra udstødningsgassen på dieselmotorer. Den er baseret på AdBlue ® (dieseludstødningsvæske), som består af 32,5% urea og rent vand , der indsprøjtes i udstødningssystemet. AdBlue ® frigør ammoniak (NH3) under høj temperatur i katalysatoren, og denne ammoniak reagerer sammen med kvælstofilter (NO og NO2) i katalysatoren og danner uskadeligt kvælstof (N2) og vanddamp (H2O).

SCR-teknologier er den nyeste teknologi , der hjælper til at overholde fremtidige emmissionskrav. Derfor har Opel besluttet at implementere BlueInjection (Opels SCR-teknologi) i alle dieselmodeller fra 2018.

Hvis motoren er slukket, og AdBlue ® -tanken er tom, kan motoren ikke genstartes! Det er ikke en fejl, men en lovmæssigt påkrævet funktion i systemet. Hvis AdBlue ® -tanken er tom, skal systemet fyldes helt op, før bilen kan startes igen.

  • Køb kun produkter med varemærket AdBlue®, og som er fremstillet i overensstemmelse med ISO 22241-1 standard og DIN 70070.
  • Vi anbefaler også, at du kun bruger flasker eller dunke med en lukket hældetud, der passer til påfyldingsrøret (normalt med en påskruet adapter). På den måde minimerer du risikoen for spild.
  • Da AdBlue® har begrænset holdbarhed, skal du kontrollere udløbsdatoen før påfyldningen.

Vi anbefaler, at der ikke påfyldes ved de AdBlue®-pumper , der findes til erhvervskøretøjer (lastbiler og busser) på mange tankstationer, da gennemstrømningshastigheden er for høj for en personbil.
Desuden skal de fleste dyser til lastbiler udløses med en magnetindsats i bilens påfyldningsstuds, der ikke findes i en Opel personbil.

Den gode nyhed er, at der er flere og flere tankstationer i Europa, der har AdBlue®-pumper med lav gennemstrømning til personbiler. Påfyldning fra en sådan pumpe går lige så nemt som påfyldning af diesel.

Hvis små mængder AdBlue® kommer i kontakt en lakeret overflade, skal du skylle omhyggeligt med vand og tørre efter.
Hvis du spilder AdBlue ® på dit tøj eller får det på hænderne, skal du skylle det grundigt af med rent vand og vaske hænderne omhyggeligt.

Den mulighed er der ikke i Opels biler. Opel tilbyder kun en tankstørrelse , der er udviklet til optimering af behov- og vægtbegrænsninger.

dBlue ® er et registreret varemærke under VDA . Det fremstilles af kemivirksomheder og kun registrerede fabrikanter og distributører må bruge varemærket "AdBlue ® ".