REACh

Opel støtter de underliggende mål ved REACh (Registration, Evaluation, Authorisation og Restriction of Chemicals, der er fremstillet eller importeret til EU), som er kemikaliekontrollen i EU, der er sat i verden for at beskytte folkesundheden og miljøet fra de risici, der er forbundet med kemikalier. Loven trådte i kraft den 1. juni, 2007.
Artikel 33 i REACh kræver at producenter af varer, som indeholder substancer, der er inkluderet på "Kandidatlisten" og har en koncentration på over 0,1%, skal informere om kemikalier i produktet, hvilket sikrer sikker brug af produktet for kunder.
Dette stemmer overens med Opels forpligtelser til sikker og ansvarlig produktion samt brug af de biler, vi producerer.