KONKURRENCEBETINGELSER

Alle over 18 år og med bopæl i Danmark kan deltage i konkurrencen. Hver person kan kun deltage en gang. Brug af falsk navn og adresse vil medføre diskvalifikation. Konkurrencer har kun til formål at være underholdende. Deltagere kan ikke efterfølgende rette krav mod Opel Danmark. Konkurrencevinderen kontaktes direkte. Opel Danmark forbeholder sig ret til at offentliggøre vinderen af en konkurrence på opel.dk og sociale medier.

Konkurrencedeltagere accepterer, at K.W. Bruun Automotive A/S må eksponere navn og bopæl (kun by) på K.W. Bruun Automotive A/S platforme. Deltagerne accepterer, at ens navn vil kunne blive brugt i forbindelse med promovering, og at dette sker uden nogen som helst form for vederlag. Ansatte hos Opel Danmark og ansatte hos Opel-forhandlere eller medlemmer af deres husstand må ikke deltage i konkurrencen. Deltagelse efter den angivne deadline vil ikke komme i betragtning. Det er alene Opel Danmark, der afgør, om en deltagelse er modtaget rettidigt og kan godkendes. Det er deltagerens eget ansvar, at deltagelsen sker rettidigt. Opel Danmark kan ikke holdes ansvarlig for problemer med tilmeldingen, hvad enten det er pr. telefon, email, post etc.

Opel Danmark kan bestemme, at deltagelse i en konkurrence alene kan begrænses til en bestemt form for tilmelding eller i et begrænset fora som f.eks. Facebook ect. Gevinster kan ikke ombyttes til kontanter. En gevinst vil ikke blive udleveret til en vinder i fald, at personen i besiddelse af gevinsten vil overtræde lovgivningen. Ved deltagelse i en konkurrence hos Opel Danmark er man indforstået med konkurrencereglerne. Opel Danmark forbeholder sig ret til at afslutte konkurrencer uden forudgående varsel. Opel Danmarks afgørelse i forbindelse med konkurrencer er endelig.

Evt. spørgsmål til konkurrencen/betingelser skal rettes skriftlig til: marketing@opel.dk eller K.W. Bruun Automotive A/S -  Hovedvejen 1 2600 Glostrup Mrk. ”Konkurrencer”