Opel fører an: Fra juni 2016 viser Opel på denne side brændstofforbrug, der er opgjort efter den såkaldte WLTP-norm (Worldwide Harmonized Light Vehicles Test Procedure). Sammenlignet med den aktuelle lovpligtige, obligatoriske NEDC (New European Driving Cycle), afspejler WLTP mere realistiske forbrugstal, så brugeren får et mere realistisk tal for brændstofforbruget i virkelighedens verden. Vi gør det nemmere for kunderne at estimere det daglige brændstofforbrug. Den første bil, der er brændstofmålt er Astra, og flere modeller kommer til i løbet af 2016.

Forrige
 • LÆS MERE OM WLTP-KØRECYKLUS:

Næste

*Baseret på EU-direktiverne 715/2007 og 692/2008 (i gældende versioner). Tallene relaterer sig ikke til en specifik bilmodel, og er ikke en del af et tilbud, men har kun til formål at sammenligne forskellige typer af bilmodeller.


** Den laveste værdi viser den laveste måling fra de fire faser i WLTP-cyklussen, ved at bruge brændstofforbruget på en bil med det mest brændstoføkonomiske udstyr af  den specifikke motor og gearkasse kombination. Den højeste værdi viser den højeste måling af de fire WLTP-cyklusser på den bil med det mest brændstofforbrugende udstyr. Flere detaljer...

Forrige
 • HVAD ER WLTP-NORMEN?

  WLTP-normen består af flere faser, der tager udgangspunkt i bilisternes køreprofiler i dagligdagen.

  Se videoen: Hvad er WLTP kørecyklussen?
Næste
Forrige
 • DINE FORDELE: MERE REALISTISKE FORBRUGSTAL.

  Den nye WLTP-norm tager hensyn til situationer, der afspejler dagligdagen bedre end den nuværende NEDC-standard. Den giver dig mulighed for at estimere det daglige forbrug bedre.

  Se videoen: Hvad er forskellen?
Næste
Forrige
 • GØR DET NEMT AT SPARE BRÆNDSTOF.

  Faktorer som bilens design og vejrforholdene kan have en indflydelse på brændstofforbruget, som du ikke kan kontrollere. Men var du klar over, at du kan påvirke op til 1/3 af dit brændstofforbrug?

Næste

SPØRGSMÅL TIL DE NYE FORBRUGSVÆRDIER.

Hvorfor er NEDC forældet?

NEDC (New European Driving Cycle) blev introduceret i 1992, men både biler, veje og køreadfærd har ændret sig siden. NEDC er en kunstig laboratorietest og har udelukkende til formål at sammenligne forskellige biler, ikke at afspejle normalt brændstofforbrug. Det betyder, at faktisk forbrug ofte afviger meget fra NEDC-informationen. Hovedårsagerne er:

• Den teoretiske køreprofil svarer ikke til virkelighedens køreprofiler.
• Utilstrækkelig acceleration.
• For mange stopfaser.
• Rummer ikke højere hastigheder, f.eks. på motorveje. Det fastlægger gennemsnitsfarten for lavt.
• Gearskiftepunkter er bredt defineret af gearkassetype., dvs. at de er de samme for alle biler med manuel gearkasse.
• Ekstraudstyr bliver ikke taget i betragtning.

Hvad måler NEDC?

NEDC har været juridisk bindende for alle biler siden 1992. NEDC baserer sig på en noget teoretisk køreprofil og består af to dele: I de første 13 minutter simulerer den kørsel i tæt trafik i byer med mange stop-og-kør faser. Den anden del svarer til motorvejskørsel med en maksimal hastighed på 120 km/t.

Hvad er de fire dele i WLTP?

For at fastlægge forbrugsværdierne mere realistisk baserer WLTP Driving Cycle sig på en global statistisk undersøgelse af virkelige køreprofiler. Dette omfatter fire dele med forskellige gennemsnitshastigheder, der generelt er repræsentative for bilister over hele verden: lav, medium, høj og ekstra høj. Hver fase omfatter forskellige mængder og grader af acceleration, bremsning, stop, osv., der afspejler køresituationer i dagligdagen.

Hvad er forskellen mellem NEDC og WLTP?

Siden introduktionen af NEDC i 1992 har biler og kørestil ændret sig betydeligt. WLTP-testparametrene er blevet omdefineret for at afspejle mere realistiske forhold. De omfatter nu:

• Længere cyklustider (30 min. kontra 20 min.)
• Kortere stoptider (13% kontra 25%)
• Længere afstande (ca. 23 km kontra 11 km)
• Højere hastigheder (maks. 130 km/t kontra 120 km/t)
• Næsten 50% højere gennemsnitshastigheder
• Højere maksimal acceleration og flere accelerationsfaser
• Cirka 20-30% højere kørekraft, baseret på mere dynamiske køresituationer
• Mere realistisk fastlæggelse af køremodstand til tests af brændstofforbrug
• Hensyntagen til ekstraudstyr i bilen

Værdier fra WLTP er sammenlignelige over hele verden, mens NEDC-værdierne kun er gyldige i Europa.

MÅSKE ER DET HER INTERESSANT FOR DIG:

Close

Mens den nuværende NEDC giver tal for kørsel i by, på landeveje og motorveje, baseret på en teoretiske køreprofil, anvender WLTP "virkelige" køreprofiler fra en global statistisk undersøgelse. WLTP-normen er inddelt i fire dele med forskellige gennemsnitshastigheder: lav, mellem, høj og ekstrem høj. Hver del indeholder flere kørefaser, stop, acceleration og bremsning, osv., der repræsenterer dagligdagens køreprofiler. Hver motor-/gearkassekombination bliver testet med både det mest økonomiske og det mest brændstofkrævende udstyr.

Opel starter med den nye Astra og vil teste alle modeller. De offentliggjorte værdier definerer et interval fra det laveste til det højeste forbrug for hver motor-/gearkassekombination. Det giver en god indikation af det forventede daglige forbrug for hver model.

Bemærk: Værdierne, baseret på WLTP-normen, er fastlagt med en standardiseret, prædefineret kørecyklus på et rullefelt.

Close

Forbrugstallene, beskrevet i "New European Driving Cycle" (NEDC), er præcise og nemme at sammenligne, men de er ikke perfekte. Siden NEDC blev gjort lovpligtig i 1992 har biler og individuel kørestil ændret sig betydeligt. For bedre at afspejle de nye betingelser er testparametrene blevet omdefineret i "Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicle Test Procedure" (WLTP).

De tager nu hensyn til:

 • Mere realistisk køredynamik og udendørstemperaturer
 • Længere testdistancer
 • Højere gennemsnitlige og maksimale hastigheder
 • Kortere stop
 • Hyppigere bremsning og acceleration


Påvirkningen af ekstraudstyr spiller også en rolle i WLTP driving cycle.
Den nye kørecyklus er lovpligtig for alle bilproducenter fra efteråret 2017.

Close

En bils daglige brændstofforbrug afhænger meget af den individuelle førers kørestil og hvor bilen køres: bytrafik, landevej eller motorvej. Disse forskelle er bedre inkluderet i WLTP-kørecyklusen. I stedet for kun at beregne værdierne "bykørsel", "landevejskørsel" og "blandet kørsel" (som foreskrevet i EU-regulativ 715/2007 og 692/2008), beregner WLTP, baseret på en teoretisk køreprofil, fire individuelle værdier for forskellige forudbestemte køreprofiler (lav, mellem, høj og meget høj), der er baseret på statistiske undersøgelser og analyse af brugerprofiler og gennemsnit. Derudover er WLTP-kørecyklusen mere dynamisk end NEDC, da den reflekterer kraftigere accelerationer, en højere gennemsnitsfart og en højere maksimum hastighed.

 

Værdierne, der er frigivet for Opel Astra fra juni 2016, viser værdier, der kan forklares som følger: Den laveste værdi er den laveste fra de fire faser i WLTP, og er opnået ved at køre i en Opel Astra med de laveste forbrugstal for den specifikke motor/gearkasse-kombination. Den højeste værdi viser den højeste værdi fra de fire faser i WLTP-cyklussen og er opnået ved at køre i en Opel Astra med de højeste forbrugstal for den specifikke motor/gearkasse-kombination. De viste værdier giver et godt overblik og er en brugbar indikator på et forventet dagligt brændstofforbrug.

Bemærk venligst, at værdierne baseret på WLTP-kørecyklussen er opnået ved at bruge en standardiseret, forudbestemt køresyklus på en testplatform

Close

WLTP-normen WLTP ("Worldwide Harmonized Light Vehicle Test Procedure") adresserer vigtig kritik af NEDC ("New European Driving Cycle"). NECD er den nuværende målemetode, fastlagt i EU-direktiverne 715/2007 og 692/2008, og det er stadig lovpligtigt at offentliggøre brændstofforbrug i overensstemmelse dermed. Navnlig svarer køreprofilen i den nye kørecyklus bedre til kørsel i dagligdagen, og bliver ikke kun målt for et specifik modelniveau, men tager også hensyn til påvirkningen af ekstraudstyr.

 

En bils daglige brændstofforbrug afhænger meget af den individuelle brugerprofil, og hvor den bliver kørt: i byen, på landeveje eller motorveje. Disse forskelle bliver i højere grad taget i betragtning med WLTP-normen. I stedet for kun at beregne værdier før kørsel i byer, på motorveje og blandet kørsel” (som fastlagt i EU-direktiverne 715/2007 og 692/2008,) på basis af en mere teoretisk køreprofil, giver WLTP fire forskellige individuelle tal for forskellige prædefinerede køreprofiler (lav, mellem, høj og ekstra høj), der er baseret på statistiske undersøgelser og analysen af brugerprofiler samt gennemsnit. WLTP kørecyklussen er desuden langt mere dynamisk end NEDC og afspejler højere accelerationer, en højere gennemsnitshastighed og en højere maksimumshastighed.

 

Med de tal, der er offentliggjort for Opel Astra fra juni 2016, viser Opel et interval, der kan forklares således: Den nederste værdi er den laveste værdi fra de fire faser i WLTP, kørt i den Opel Astra model med de laveste forbrugstal for den specificerede motor-/gearkassekombination. Det øverste tal repræsenterer den højeste værdi fra de fire faser i WLTP, kørt i den Opel Astra model med det laveste forbrugstal for den specificerede mortor-/gearkassekombination De opnåede tal giver et godt overblik og er en nyttig indikation på forventet dagligt forbrug.


Bemærk, at værdierne, baseret på WLTP-normen, er fastlagt med en standardiseret, prædefineret kørecyklus på etrullefelt