Genbrug

EN GRØNNERE TILGANG TIL BILPRODUKTION.

Genbrug til gavn for miljøet.

Fordi miljøet er så vigtigt for os, øger vi effektiviteten af vores genbrugsprocedurer ved fra starten at producere produkter, der er designet til at være genanvendelige.

Opels genbrugsstrategi er en del af designet, og dermed også en del af vores produktansvar. Det har både til formål at reducere den mængde affald, der produceres i forbindelse med fremstillingen af bilen, og også reducere mængden af affald, når bilen er udtjent. Det fremmer bevarelsen af sparsomme materialer og energiressourcer.

 

GENBRUGSORIENTERET DESIGN

Vi gør genanvendelse nemmere.

Med henblik på genanvendelse, er vores strategi er baseret på to principper:

 • Genbrugsorienteret design / Design for forbehandling
 • Udvikling og iværksættelse af ’materialecyklusser' inden for bilfremstillingen:

Integreret produktansvar.

 

Udvikling

 • Genbrugsorienteret design
 • Livscyklusvurderinger
 • Ingen brug af kritiske materialer

 

Produktion

 • Brug af genanvendelsesmaterialer

 

Brug

 • Bortskaffelse hos forhandleren (affaldshåndtering)
 • Reservedele

 

Genindvinding

 • Genindvinding af biler
 • Fjernelse af foruening og forbehandling
 • EU-direktiv
LÆS MERE VIS MINDRE
 • Integreret produktansvar.

   

  Udvikling

  • Genbrugsorienteret design
  • Livscyklusvurderinger
  • Ingen brug af kritiske materialer

   

  Produktion

  • Brug af genanvendelsesmaterialer

   

  Brug

  • Bortskaffelse hos forhandleren (affaldshåndtering)
  • Reservedele

   

  Genindvinding

  • Genindvinding af biler
  • Fjernelse af foruening og forbehandling
  • EU-direktiv
For at tage højde for disse målsætninger i et produkts udviklingsfase skal alle designteams inden for Opel følge retningslinjerne for ’Genbrugelighed/Genindvindelighed’. Målet er at hjælpe Opel’s ingeniører og leverandører med at udvikle biler og komponenter med indbygget genbrugelighed. Processen hjælper også ingeniører med at analysere dele, komponenter og biler med hensyn til genbrugelighed og genindvindelighed – dvs. hvor nemt delene kan genbruges, når de er udtjente.

Elementer i produktion til genanvendelse

 

 • Genbrugsorienteret materialeudvalg
 • Konstruktion for forureningskontrol
 • Konstruktion for adskillelse
 • Elementer i produktion til genanvendelse

   

  • Genbrugsorienteret materialeudvalg
  • Konstruktion for forureningskontrol
  • Konstruktion for adskillelse
Opel har en lang tradition for brug af genbrugsmaterialer. Mere end 130 kunststofmaterialer til genbrug er specificeret og godkendt til brug i produktionen.
 
I sammenligning med nye materialer skal genbrugsmaterialer opfylde de samme tekniske specifikationer og blive produceret til en lavere pris. Hvor disse to kriterier bliver opfyldt, bliver genbrugsmaterialer foretrukket, men kvalitet bliver aldrig kompromitteret. Vores genbrugsteam arbejder intenst på at bibeholde det høje kvalitetsniveau både hvad angår udseende og overflade samt mekanisk og kemisk holdbarhed sammen med funktionsdygtighed.
 
Det er sådan, at vores genbrugsmaterialer nu har en så høj standard og kvalitet, at de kan anvendes til synlige dele såvel som til indvendige dele i vores biler.

Opel Insignia: Anvendelse af genbrugsmaterialer

 

 • Dele produceret i genbrugt plastik.
 • Opel Insignia: Anvendelse af genbrugsmaterialer

   

  • Dele produceret i genbrugt plastik.

GENANVENDELSESKONCEPT

Når din Opels levetid er ovre.

Levering

Den sidste ihændehaver leverer den udtjente bil godkendt autoophugger / genbrugsvirksomhed. Når autoophuggeren / genbrugsvirksomheden har kontrolleret bilen, udsteder han den nødvendige skrotningsattest.

Forbehandling og fjernelse af forurening

Først fjernes batteriet og airbaggene kobles fra. Derefter fjernes alle brændstoffer samt andre driftsmidler fra bilen. Dette omfatter bl.a. olie, gearolie, bremsevæske samt kølemidler fra airconditionanlægget.

Skrotning

I næste skridt demonteres komponenter og systemet, så de kan sælges som brugte dele eller bruges som grundlag for renoverede dele. Hvis det er rentabelt, fjernes materialer som fx plast eller glas og bruges til genbrug.

Opbevaring

Miljøskadelige materialer indsamles for at blive sendt til specialiserede genvindingsfirmaer, hvor de genvindes eller bortskaffes.

Fragmenteringsanlæg

De forbehandlede karosserier leveres til et fragmenteringsanlæg, der skiller den udtjente bil i smådele og sorterer delene i forskellige fragmenter til videre genbrug eller genvinding.

Efterfragmenteringsteknologi

De adskilte materialefragmenter fra fragmenteringsanlægget bearbejdes yderligere med forskellige teknologier (magnet, hvirvelstrøm, flotation) for at få de materialefragmenter frem, der kan bruges som et værdifuldt råmateriale.

Genbrug/genvinding/deponering

Materialefragmenter fra fragmenteringsanlægget og anlæggene derefter kan genbruges (fx metaller og plast) eller anvendes i cementindustrien. I denne proces kan 85 % af bilen genbruges, og det giver væsentligt mindre affald til deponi.

OPELS RETURNETVÆRK

GENANVEND DIN OPEL

Gennem vores genanvendelsesnetværk.
Opel giver dig mulighed for at levere din gamle bil til en af partnerne i vores returnetværk for udtjente biler.
 
Alle vores genbrugssanlæg opfylder alle lovens krav og er godkendt af uafhængige eksperter i henhold til loven om udtjente biler. Hvert af disse anlæg er desuden kontrolleret af vores genbrugseksperter. Opfyldelsen af Opels stærke krav kan sikres i alle disse virksomheder.

Når du har afleveret din gamle bil, giver autoophuggeren / genbrugsvirksomheden dig en Skrotningsattest, som du skal bruge til den sidste afmelding. Senere vil autoophuggeren sørge for miljøvenlig genbrug og bortskaffelse af din bil.

Den gratis returnering er kun gyldig under meget specifikke krav. De vigtigste krav er:

 • Kun biler med op til 9 sæder eller lette varevogne på op til 3,5 tons.
 • Der må ikke mangle vigtige dele eller komponenter.
 • Bilen må ikke indeholde affald, der ikke vedrører bilen.
 • Bilens originale papirer afleveres sammen med bilen.

 
Find din nærmeste Opel-partner:
www.au2genbrug.dk
www.refero.dk