P-Guide

P-Guide

KENDER DU REGLERNE?

P-guide - Opel Danmark

FØR OG EFTER SKILTE

Før og efter: Skiltet gælder både før og efter skiltestanderen.


Efter: Skiltet gælder efter skiltestanderen.


Før: Skiltet gælder før skiltestandere.


Hvis man forestille sig, at skiltene bliver lagt ned på jorden med forsiden opad, kan det være lettere at tyde hvilke vej pilene peger, og dermed hvor reglerne på skiltet gælder.


P-guide - Opel Danmark

HVORNÅR GÆLDER SKILTENE?

9 - 17
Der skal betales mellem 9-17, mandag -fredag


(9 - 13)

Der er betalingstid lørdag mellem 9-13


12 - 17
Der er betalingstid søndag og helligdage
mellem 12-17


P-guide - Opel Danmark

STANDSNING FORBUDT

At du hverken må standse eller parkere her.


P-guide - Opel Danmark

PARKERING FORBUDT

At du ikke må parkere, men du må dog standse i op til 3 minutter her. Af- og pålæsning af gods og af- og påstigning af passagerer er altså tilladt.


PRIVATE PARKERINGSPLADSER

Der gælder typisk særligt strenge regler, når du er på privat område. De private parkeringsselskaber skal f.eks. ikke:

 

  • Observere bilen i en bestemt periode, før du får en parkeringsafgift
  • Tillade af- og pålæsning uden betaling eller
    parkeringstilladelse
  • Have mildere regler for invalidebiler eller
    motorcykler


Orientér dig derfor altid om de gældende regler, der hvor du parkerer.


P-guide - Opel Danmark

CYKEL STI

Det er ikke tilladt at standse eller parkere 5 meter før udkørslen og ud for selve udkørslen til en cykelsti, men du må gerne holde på den anden side af udkørslen. Det gælder også, selvom en anden bilist har parkeret hen over nedkørslen, så den ikke er synlig.


Du må ikke standse eller parkere helt eller delvist på en cykelsti.


P-guide - Opel Danmark

SPÆRRELINJE

Der må hverken parkeres eller standses ved siden af en spærrelinje, hvis afstanden mellem køretøjet og linjen er mindre end 3 meter og der ikke findes en punkteret line mellem køretøjet og spærrelinjen.


P-guide - Opel Danmark

10 - METERREGLEN

10-meter reglen betyder, at du hverken må standse eller parkere i en afstand af 10 meter fra en tværgående kørebanes eller cykelstis nærmeste kant.


P-guide - Opel Danmark

GÅGADE

Her må du ikke parkere, medmindreder er særligt afmærkede parkeringspladser. Husk p-billet/p-skive, hvis påkrævet.


P-guide - Opel Danmark

OPHOLDS- OG LEGEOMRÅDE

Det er ikke tilladt at parkere i dette område, medmindre der er særligt afmærkede parkeringspladser. Husk p-billet/p-skive, hvis påkrævet.


P-guide - Opel Danmark

P-BILLET ZONEN STARTER

Når skiltet er passeret, er du i betalingsområdet, hvor der kræves p-billet.


P-guide - Opel Danmark

P-BILLET ZONEN OPHØRER

Når skiltet er passeret, er du ude af betalingsområdet.