Opel Danmark

Gensyn med teoribogen.

Kan du stadig huske, hvem der må køre først i et vejkryds uden lyssignal? Eller hvad er det nu lige, flettereglen er for noget? Mange af de færdselsregler, danske bilister terper til teoriprøven, går hurtigt i glemmebogen, når hverdagen på vejene melder sig.

Flet som en lynlås.

En af de regler, der har forladt danske bilisters bevidsthed er flettereglen. Reglen gælder, når tre vejbaner bliver til to, eller to bliver til en og opfordrer i bund og grund bilisterne til at vise hensyn til hinanden. Den gode bilist bliver i sin egen bane, indtil lige før vejbanerne snævrer sig sammen, og fletter så stille og roligt efter det såkaldte ”lynlåsprincip”, hvor den bil, der er længst fremme, kører først.


Men i stedet for at lyne sig pænt sammen med medbilisterne, vælger de fleste danskere andre strategier. En stor del lægger sig ud i overhalingsbanen, drøner så langt frem som muligt for derefter at mose sig ind foran de bilister, der er i færd med at flette. Det resulterer i hårde og farlige opbremsninger samt sure miner på motorvejen. En anden metode, mange bilister benytter sig af, er at flette allerede 5-600 meter, før vejbanerne indsnævrer sig. Det betyder, at den plads, der er til at køre fremad, ikke bliver udnyttet, og at trafikken klumper sig sammen og snegler sig frem på lange strækninger.


Hvert år koster den forglemte fletteregel de danske bilister mange ekstra timer på motorvejene.

Flettereglen

Færdselsloven § 18, stk. 4. Hvor antallet af vognbaner, der er forbeholdt færdslen i samme retning, formindskes, skal de kørende under gensidig hensyntagen tilpasse deres kørsel efter de ændrede forhold, herunder ved eventuelt at ændre hastigheden. Det samme gælder ved sammenløb af to kørebaner.

Genopfrisk teorien på mobilen.

Der findes flere apps, hvor du kan friske din trafikviden op med teoriprøver ligesom dem, man skal bestå, når man tager kørekort. Prøv for eksempel Teoriprøven til androidtelefoner eller Trafiktesten til iPhone og iPad.

Reglen om at holde til højre.

Færdselslovens § 15, stk. 1. Kørende skal under hensyntagen til anden færdsel og forholdene i øvrigt holde så langt til højre som muligt.

Man skal vige for dem til højre.

Normalt er der hajtænder, lyskryds eller stopskilte, som viser, hvem der skal holde tilbage for hvem i et vejkryds. Men på villaveje eller andre steder, hvor der ikke er klare markeringer, gælder reglen om højre vigepligt.


En undersøgelse fra 2010 viser, at hver femte dansker har misforstået eller slet ikke forstår reglen om højre vigepligt, som kort og godt går ud på, at man skal holde tilbage for al trafik, der kommer fra højre. Glemmer man højre vigepligt, kan det enten koste en bøde eller et klip i kørekortet.


Især på små veje eller i situationer hvor lyssignalet i lyskryds er gået i stykker, forårsager forglemmelsen buler i biler og forslåede cyklister og fodgængere.

Reglen om højre vigepligt.

Færdselslovens §26, stk 4. Når kørende i andre tilfælde færdes på en sådan måde, at deres færdselsretninger skærer hinanden, har føreren af det køretøj, der har det andet køretøj på sin højre side, vigepligt (højrevigepligt), medmindre andet følger.

Inderste bane er altid den rigtige.

En anden regel, som er slettet fra mange danskeres indre teoribog, er reglen om at holde til højre. Mange motorveje har i dag fået tre spor, hvilket i princippet giver masser af plads til at boltre sig på, men mange glemmer, at det faktisk er ulovligt at opholde sig i yderste eller midterste spor uden egentlig årsag. Er der plads, skal man altid søge mod højre. Det kan føles trygt at ligge i for eksempel midtersporet, fordi der er plads til begge sider, men det sinker trafikken og kan skabe farlige situationer, når bagvedliggende bilister forsøger at presse sig forbi.


I 2012 uddelte politiet 4206 klip i kørekortet til bilister, der placerede sig forkert på vejene. Vejdirektoratet har tidligere forsøgt sig med en kampagne for at minde bilisterne om at holde til højre, men nu har en gruppe danskere selv taget et initiativ med Facebook-gruppen ”Hold Til Højre”, hvor man blandt andet kan bestille ”Hold Til Højre” klistermærker til sin bil. I skrivende stund har gruppen 7236 medlemmer.