OVERENSSTEMMELSESERKLÆRINGER.

Denne bil er udstyret med systemer, der udsender og/eller modtager radiobølger underlagt direktiv 1999/5/EU eller 2014/53/EU. Leverandørerne af disse systemer garanterer overensstemmelse med direktiv 1999/5/EU eller direktiv 2014/53/EU.

 

Tillæg til instruktionsbogen