Forrige
 • AWARD DE L’INNOVATION

  Prisvinder: Opel OnStar vinder “Award de l’Innovation”

  Opel OnStar, den nye personlige serviceassistent har vundet den første ”Award de l’Innovation”, der uddeles af det franske bilmagasin ”Auto Moto”. Opel OnStar vandt i kateorien ”Teknologi” foran konkurrenter såsom Audi og Volvo. Juryen, der bestod af biljournalister og VIP’er, var særligt imponerede over, at Opel gør innovativ teknologi, såsom OnStar, tilgængelig for et bredt udsnit af forbrugere.

   

  ”Vi er begejstrede over at have vundet den første ”Award de l’Innovation” nogensinde. Det er et yderligere bevis på, at markedet er klar til Opel OnStar, vores nye personlige serviceassistent. ”, sagde Opels CMO, Tina Müller. "At gøre teknologiske innovationer tilgængelige for den almindelige bilkøber er en Opels store styrker, og derfor tilbyder vi OnStar på alle vores personbiler – fra KARL til Insignia”, tilføjede hun.

   

  Opel OnStar tilbyder et udvalg af tjenester, der bl.a. inkluderer automatisk respons ved kollision og assistance, hvis bilen uheldigvis bliver stjålet. Derudover omdanner Opel OnStar i fremtiden også din bil om til et kraftfuldt 4G/LTE Wi-Fi Hotspot.

  Læs mere
 • PONLE FRENO

  Opel OnStar vinder spansk pris for innovativ trafiksikkerhed

   

  Opel OnStar, den personlige tilslutnings- og serviceassistent er blevet præmieret med en ”Ponle Freno AXA Award" for innovation og udvikling i trafiksikkerhed. Enrico de Lorenzi, General Sales Manager hos Opel Spanien, modtog prisen ved en ceremoni på Senate Palace i Madrid. Prisen blev overrakt af Jose Maria Plaza, Kundeservicechef hos forskringsselskabet AXA, som sponserer prisen.

   

  ”Ponle Freno” er et brugerdrevet koncept, der støttes af medievirksomheden ”Atresmedia”. Her udvikles studier til at øge sikkerheden på vejene med uddannelse som sit vigtigste parameter. Denne award er en anerkendelse af, at de teknologiske innovationer OnStar tilbyder for at øge trafiksikkerheden, samt at de eksklusive tilslutningsmuligheder introduceres på alle Opels personbiler.

   

  Kilde: http://www.antena3.com/

  Læs mere
Næste
Forrige
 1. AWARD DE L'INNOVATION
 2. PONLE FRENO
Næste
Close

Beskyttelse af personoplysninger og juridisk meddelelse

Denne hjemmeside drives af Adam Opel AG (“Opel”) og hostes på en server, der er ejet af General Motors Holdings LLC (Michigan, USA). Alle øvrige mindre hjemmesider, der drives af Adam Opel AG, hostes i Europa. Adam Opel AG har sit registrerede hjemsted i Tyskland på adressen Bahnhofsplatz, 65423 Rüsselsheim.

 

Læs venligst disse betingelser grundigt, før brugen af dette Websted. Brugen af dette Websted giver udtryk for, at du accepterer disse betingelser, uanset om du vælger at registrere dig hos Opel. Brug ikke dette Websted, hvis du ikke accepterer betingelserne.

Betingelser og vilkår for Webstedet

1. Intellektuel ejendomsret

(a) Ingen dokumenter eller tilhørende grafik på Webstedet bliver ændret på nogen måde;

(b) Ingen grafik på Webstedet anvendes separat fra den tilhørende tekst; og


(c) Opels ophavsret og varemærke eller andre meddelelser forekommer på alle kopier.

 

Uanset vilkårene i det foregående kan Opel dog fra tid til anden give dig muligheden for at downloade baggrundsskærme, pauseskærme og andre nyttige programmer fra Webstedet. Sådanne download er dækket af disse vilkår.

 

Enhver brug af uddrag for Webstedet, ud over de, der er nævnt i disse betingelser, er ikke tilladt. Materialerne på dette Websted er blevet grundigt scannet og testet i alle produktionsfaser. Uanset dette anbefaler Opel, at du anvender opdaterede antivirusprogrammer.

 

2. Serviceadgang

Opel tilstræber, at dette Websted normalt er tilgængeligt 24 timer i døgnet, men Opel er ikke ansvarlig for, at Webstedet er utilgængeligt på et givet tidspunkt eller i en given periode.

Adgang til Webstedet kan blive afbrudt midlertidigt og uden varsel i tilfælde af systemfejl, vedligeholdelse eller reparation eller af årsager der er uden for Opels kontrol.

 

3. Besøgendes materiale og adfærd

Alt andet end personlige oplysninger, der er dækket af Opels Beskyttelse af Personoplysninger og Cookiepolitik, samt materiale, du overfører eller sender til Webstedet bliver betragtet som ikke-fortroligt og oplysninger uden eneret. Opel har ingen forpligtelser over for sådant materiale. Opel og Opels udpegede partnere kan frit kopiere, offentliggøre, distribuere, indarbejde og på anden måde anvende sådant materiale og data, billeder, lydgengivelser, tekst og øvrige ting, der er indarbejdet deri til alle form

Det er ikke tilladt at sende eller overføre noget materiale til og fra Webstedet, som:

(a) er truende, krænkende, utugtigt, usømmeligt, tilskynder til oprør, stødende, pornografisk, nedværdigende, kan opildne til racehad, diskriminerende, ondskabsfuldt, skandaløst, provokerende, blasfemisk, bryder fortroligheden, overtræder privatlivets fred eller som kan vække irritation eller forlegenhed, eller
(b) materiale, hvor du ikke har alle nødvendige licenser og/eller godkendelser, eller
(c) som udgør eller opmuntrer til en adfærd, der bliver betragtet som en kriminel handling, forårsager civilretligt ansvar eller på anden måde er i modstrid med lovgivningen om eller krænker tredjemands rettigheder i alle lande i verden eller
(d) som er teknisk skadeligt (herunder, men ikke begrænset til, computervira, logiske bomber, trojanske heste, orme, skadelige komponenter, beskadigede data eller andre ondsindede programmer eller skadelige data).

Du må under ingen omstændigheder misbruge Webstedet, herunder, men ikke begrænset til, hacking. Opel arbejder tæt sammen med politiet eller retter sig efter domstolskendelser, der anmoder eller påbyder Opel i at afsløre identiteten eller finde personer, der sender materiale, der overtræder denne paragraf.

 

4. Oplysningernes korrekthed

Oplysningerne på dette Websted er beregnet på Opels kunder i Danmark. Opel vil inden for rimelighedens grænser tilstræbe at sikre, at indholdet af dette Websted er korrekt og ajourført. På grund af bilernes beskaffenhed og ændringer i bilernes specifikationer ved årlige opdateringer, osv., kan produkter, vist på Webstedet, afvige fra de seneste specifikationer. Noget af det viste eller beskrevne udstyr kan kun være tilgængeligt i visse lande eller kan være ekstraudstyr. Kunderne skal kontakte deres Opel forhandler for at få oplysninger om de faktiske produktspecifikationer og/eller om alle specifikt, krævede bilspecifikationer i deres land. Opel forbeholder sig ret til at foretage ændringer i produktspecifikationerne til enhver tid og Opel frasiger sig ethvert ansvar for krav eller tab, der opstår ved brugen af dette Websted.

 

Der skal ikke sættes lid til nogen af meddelelserne, der er på Webstedet og materialet på Webstedet er stillet til rådighed "som det er", uden betingelser, garantier eller andre betingelser overhovedet. I overensstemmelse hermed og i den udstrækning loven tillader, stiller Opel Webstedet til rådighed ud fra det grundlag, at Opel ser bort fra alle synspunkter, garantier og betingelser eller andre vilkår (herunder, men ikke begrænset til, alle lovgivningsmæssige betingelser), som uden disse betingelser, ville gælde i relation til Webstedet.5. Ansvarsfraskrivelse

Opel og deres koncernforbundne enheder, direktører, medarbejdere eller samarbejdspartnere er i intet tilfælde erstatningsansvarlige over for dig for tab, skader, krav eller omkostninger, herunder direkte eller indirekte, hændelige tab eller følgetab, for tabt arbejdsfortjeneste, goodwill, datakontrakter, pengeforbrug, personskade eller manglende opfyldelse af omsorgsforpligtigelse, eller krav fremsat af tredjepart, skadeserstatninger, krav eller omkostninger, der er opstået i forbindelse med Webstedet eller brugen af Webstedet, websteder der er linket til Webstedet, samt materialet på sådanne websteder, herunder, men ikke begrænset til tab eller skader som følge af vira, der kan inficere dit computerudstyr, programmer, data eller anden ejendom, på grund af din adgang til, brug af eller søgning på Webstedet eller download af materiale fra Webstedet eller alle websteder, der er linket til Webstedet. Intet i disse betingelser begrænser Opels ansvar over for dig i tilfælde af:

(a) død eller personskade som følge af Opels uagtsomhed eller svig;

(b) svig, eller bedragerisk forvanskning;

(c) ethvert ansvar, der ikke kan udelukkes eller begrænses i henhold til gældende lov.

 

6. Lovvalg og værneting

 

Dette Websted er oprettet og drives i henhold til lovgivningen i Danmark. Alle tvister vedrørende Webstedet skal afgøres i henhold til lovgivningen i Danmark, og domstolene i Danmark har enekompetence.